הרמת רגל - תרגילים להעלמת צליעה אחרי ניתוח החלפת ירך