פלאנק צדי - תרגיל להעלמת צליעה אחרי ניתוח החלפת מפרק ירך